A modell meghonosítása a helyi gyakorlatban (tesztelés)

Az EWT projekt célja a European Workplace Tutor (Európai Munkahelyi Oktató) és a „Learning Process Guide“ (Tanulási Folyamat Tanácsadó) foglalkozási profilok meghonosítása és integrálása a résztvevö országokban már létezö nemzeti profilokba.

A minösítési modell kidolgozásakor nem hagyhatók figyelmen kívül a már létezö képesítések. Nagy hangsúlyt kap továbbá a már meglévöés a Workplace Tutor / Learning Process Guide európai képesítések szempontjából releváns képesítések/ képesítési elemek és/vagy informális és non-formális tanulásból eredö kompetenciák validálása és akkreditálása.

A profil átvétele során (Ausztria kivételével) minden országban tesztelésre kerül a „learning process guidance" (útmutató a tanulási folyamathoz) elnevezésü önálló képesítési modul, amely a „European Workplace Tutor” modulrendszer egyik eleme.  A tesztelés kombinált tanulási módszerre - személyes találkozások, e-learning, munkahelyi képzés - épülö pilot képzések során valósul meg a partnerországokban. A képzések lebonyolítása során felhasználásra kerül az elözö „It’s time“ projektben kiépített moodle felület is.

A "learning process guidance" (tanulás folyamat tanácsadás) modult a következö országokban tesztelik:
Németország, Spanyolország, Finnország, Magyarország, Hollandia, Portugália és Románia.

A pilot képzések hossza hat hónap, a résztvevök minimális száma 8 fö. A képzések során cél, hogy a modulban leírt tanulási kimenetek megvalósuljanak. A résztvevö országok a nemzeti sajátosságaikat figyelembe véve szervezik meg a kurzusukat, egyedileg meghatározva az órák számát a találkozások beosztását (pl. tömbösítve vagy  alkalmanként, stb.).

A kurzus tartalmából:

 • Az oktatóból tanulási tanácsadóvá válás folyamata
 • Tanulócsoportok moderálása
 • Vitavezetés és kommunikációs készségek
 • Motiváció és motiválás
 • Heterogén tanulócsoportok és kooperatív tanulás
 • Pedagógia és kulturális nevelés
 • A tréner problémás és szabálytalan viselkedése
 • Jogi alapismeretek
 • Tanulási nehézségek
 • Konfliktusok, viselkedészavaros, normaszegö tanulók, bullying, eröszak
 • Interkulturális kompetencia, különbözö kulturális hátterü tanulók
 • Rendellenességek, pszichológiai ismeretek