Euroopan tilanne

Aiemmin toteutettu projekti ”It’s time – high level qualifications for European training personnel” on nostanut esiin sen, että Euroopassa on sekä kiinnostusta että tarve paremmille ja innovatiivisille ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suunnatuille koulutusohjelmille ja tutkinnoille. Tutkintokenttä on hyvin pirstaleinen. Monissa maissa ei ole olemassa mitään tai ainakin hyvin vähän tarjontaa yli perusohjaustaitojen koulutuksen ja usein ylemmät tutkinnot tarjotaan vain yliopistoissa. It’s time -projekti todisti, että tarve parempilaatuiseen ammatillisen koulutuksen parissa toimivien koulutukseen on olemassa ja että uudet koulutustuotteet saavat positiivista palautetta.

Osaamisen kehittämistarpeita on pedagogisessa osaamisessa, yhä enemmän urasuunnittelussa ja jatkokoulutukseen ohjaamisessa, yksilön ja organisaation koulutustarpeiden arviointiosaamisessa sekä henkilöstön kehittämis- ja kulttuurien välisen kommunikaation osaamisessa. European Workplace Tutor -tutkinto (vrt. Saksan Aus- und Weiterbildungspädagoge-tutkintoa) vastaa näihin tarpeisiin kehittämällä ja vahvistamalla juuri näitä taitoja.

Analyysi eurooppalaisista ammatillisen koulutuksen parissa toimivien työpaikkaohjaajien (VET personnel) pätevyyksistä näyttää seuraavanlaiselta:

Maa

Työpaikkaohjaajan tutkintoa vastaava tutkinto / nimike

Kuvaus ja tutkinnon laajuus (EQF)

Saksa

ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen pedagogi (Aus- und Weiterbildungspädagoge)

 • tutkinto tasolla EQF 6
 • ammatillinen kokemus ja didaktista / pedagogista tietoa
 • koulutukset tarjotaan yrityksissä omalle henkilöstölle (yrityskohtaiset tutkinnot)
 • myös yliopisto-ohjelmia tarjolla ammatillisessa pedagogiikassa, koulutuksen johtamisessa, kasvatustieteessä jne.

Unkari

käytännön työhön opastaja (practice trainer)

 • tutkinto tasolla ISCED 5B tai
 • ammattiin kouluttaja, jolla tutkinto maks.  ISCED 4C suoritettuna koulujärjestelmän ulkopuolella
 • ei-pedagogiset tehtävät opetuksen avustajana tutkintotaso ISCED 4C

Romania

valmentaja tai henkilöstökouluttaja (coach or in-company trainer)

 • tutkinto tasolla ISCED 5A
 • 3 vuotta koulutuskokemusta
 • toisaalta myös henkilöstökouluttajat yrityksissä ISCED 5A tai 6
 • koulutusjärjestelmän ulkopuolella tutkinnot
 • yleensä HR-päälliköt (ISCED 5A tai 6 = EQF 6,7,8) toimivat työpaikkaohjaajina
 • ei oppimisprosessin ohjaajan tehtävää

Espanja

henkilöstökouluttaja / työssäoppimisen ohjaaja (in-company instructor/trainer or workplace /practical work experience tutor)

 • tutkinto tasolla EQF 5
 • työkokemusta ohjattavalta alalta
 • syventävä tekninen lisäkoulutus ammatillisen lisäkoulutuksen kouluttajille mahdollinen koulujärjestelmän ulkopuolella
 • ei oppimisprosessin ohjaajan tehtävää

Hollanti

päällikkö (manager)

 • päällikkö toimii työpaikkaohjaajana
 • non-formaaleja kursseja päälliköille Hollannin MBO taso (EQF 3 tai 4)
 • non-formaali kouluttajakoulutus korkea-asteella (EQF 6) valmentaa kouluttajaksi ja konsultiksi
 • Opleidingskunde yliopistotasolla kandidaattitutkinto 4 vuotta

Suomi

työpaikkaohjaaja / -kouluttaja (workplace instructor / trainer)

 • työpaikkaohjaajille ei virallista pätevyysvaatimusta ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa
 • yleensä kokeneet esimiehet ja ammattitaitoiset työntekijät, joilla ei pedagogisia taitoja (EQF 5)
 • mahdollista suorittaa ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot (EQF 6)
 • voivat suorittaa työpaikkakouluttajakoulutuksen koulujärjestelmän ulkopuolella
 • näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittaminen yksi vaihtoehto pätevöityä

Portugali

ohjaaja (tutor)

 • edellytyksenä 3 v työkokemusta ja pedagoginen tutkinto (taso EQF 5)
 • työpaikkaohjaajille ei ole erityistä tutkintoa Portugalin tutkintojärjestelmässä