A projekt célkit?zései

A "European Workplace Tutor" képesítési profil kidolgozása
A projekt keretén belül kidolgozásra kerül a "European Workplace Tutor" (Európai Munkahelyi Oktató) elnevezés? képesítési profil.?

A "European Workplace Tutor" európai képesítési modell átültetése a helyi gyakorlatokba?
Az EWT projekt célja a European Workplace Tutor (Európai Munkahelyi Oktató) és a „Learning Process Guide“ (Tanulási Folyamat Tanácsadó) foglalkozási profilok meghonosítása és integrálása a résztvev? országokban már létez? nemzeti profilokba.?

A"Learning Process Guidance" képesítési profil kidolgozása
?A „Learning Process Guide“ (Tanulási Folyamat Tanácsadó) egy önálló al-profilja esetében meghatározásra kerülnek a tanulási kimenetek és a hozzárendelhet? kreditpontok (ECVET/ECTS). Ezt követ?en kerül sor a profil és a hozzá rendelt tanulás kimenetek és a kreditpontok meghonosítására a résztvev? országok oktatási rendszereiben biztosítva a kapcsolódást a már meglév? és összehasonlítható foglalkozási profilokhoz (Németország esetében az Aus- und Weiterbildungspädagoge profilhoz).?

A "Learning Process Guidance“ képesítési modul tesztelése
?A profil átvétele során (Ausztria kivételével) minden országban tesztelésre kerül a  "learning process guidance" (útmutató a tanulási folyamathoz) elnevezés? önálló képesítési modul, amely a „European Workplace Tutor” modulrendszer egyik eleme.  A tesztelés kombinált tanulási módszerekre épül? pilot képzések során valósul meg a partnerországokban. További információért lásd a f?menüben: Honosítás (tesztelés).?

Min?sítési modell kidolgozása?
A min?sítési modell kidolgozásakor nem hagyhatók figyelmen kívül a már létez? képesítések. Nagy hangsúlyt kap továbbá a már meglév? és a Workplace Tutor / Learning Process Guide európai képesítések szempontjából releváns képesítések/ képesítési elemek és/vagy informális és non-formális tanulásból ered? kompetenciák validálása és akkreditálása.